Nasza działalność

Czym się zajmujemy?

Tworzenie silnych powiązań między Polską, a Armenią

Stowarzyszenie Polsko-Ormiańskie „LEHAHAYER” (w tłumaczeniu znaczy ”Polscy Ormianie”), działa nie tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale także za granicą. Siedziba stowarzyszenia znajduje się w Krakowie.

Głównym celem „LEHAHAYER” jest promowanie kultury ormiańskiej, a także edukacja i integracja społeczności ormiańskiej z polskim społeczeństwem. Dążymy do wspierania badań naukowych związanych z historią Ormian w Polsce oraz działalności na rzecz mniejszości narodowej. Szczególne znaczenie ma dla nas rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, gospodarczych i społecznych między Polską a Armenią, wspieranie demokracji, kultury, sztuki, edukacji, a także przeciwdziałanie nierównościom i dyskryminacji społecznej.

Realizujemy nasze cele poprzez inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, naukowych, artystycznych i gospodarczych, współpracę z różnymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi oraz pozyskiwanie sponsorów. Dbamy o to, aby nasza działalność była oparta na pracy społecznej naszych członków.

Stowarzyszenie otwarte jest dla obywateli polskich, cudzoziemców mieszkających w Polsce oraz dla tych, którzy mieszkają za granicą. Wszyscy członkowie mają prawo do udziału w obradach, korzystania z majątku stowarzyszenia, uczestnictwa w wykładach i imprezach, a także zgłaszania opinii i wniosków dotyczących działalności stowarzyszenia. Zachęcamy do aktywnego udziału w realizacji celów stowarzyszenia, przestrzegania statutu i uchwał, a także regularnego opłacania składek członkowskich.