Współpraca

Dnia 14 listopada w siedzibie Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce odbyło się spotkanie członków Zarządu Stowarzyszenia Polsko-Ormiańskiego „Lehahayer”: dr. Hayka Hovhannisyana (prezesa), Sargisa Aleksanyana (wiceprezesa), Zbigniewa Wilka i Tigrana Karapetyana z pracownikami ośrodka. Spotkanie miało charakter roboczo-sprawozdawczy i dotyczyło wspólnych inicjatyw Stowarzyszenia i Ośrodka na gruncie naukowym, kulturalnym i społecznym. Jednym z poruszanych tematów była kwestia upamiętnienia w Krakowie ormiańskich ofiar ludobójstwa dokonanego w Turcji na początku XX wieku oraz wojny w Arcachu w 2020 roku. Podjęto również kwestię nawiązania współpracy z władzami miasta Krakowa i województwa małopolskiego, której celem byłoby uhonorowanie znamienitych Ormian polskich, związanych z Krakowem. Zauważono konieczność przygotowania broszury edukacyjnej poświęconej ormiańskim zabytkom i wątkom w historii miasta Krakowa, która trafiłaby do przewodników miejskich i turystów, a także kompendium naukowego poświęconego historii Arcachu (Górskiego Karabachu), prowincji targanej od stu lat ciągłymi konfliktami. Obecny na spotkaniu prof. Andrzej Pisowicz zaproponował stworzenie szerszej, ogólnopolskiej platformy współpracy i wymiany informacji pomiędzy wszystkimi ormiańskimi organizacjami społecznymi i instytucjami naukowymi. Ta idea miałaby doprowadzić do usprawnienia działań, nie dublowania tożsamych projektów oraz zacieśnienia kontaktów wśród polskich Ormian. Na zakończenie spotkania uzgodniono potrzebę sformalizowania współpracy pomiędzy Ośrodkiem Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce a Stowarzyszeniem Polsko-Ormiańskim „Lehahayer” poprzez zawarcie stosownej umowy.