Լեհաստանի Հայ Համայնք - ԼԵՀԱՀԱՅԵՐ
Związek Ormian w Polsce - LEHAHAYER
[tłum. Polscy Ormianie]Przebieg zebrania założycielskiego
(w skrócie).

W dniu 08.07.2017 r. w Krakowie odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia "Związek Ormian w Polsce -LEHAHAYER" nazwa ormiańska: «Լեհաստանի Հայ Համայնք - ԼԵՀԱՀԱՅԵՐ» [trl.: Lehastani haj hamajnk - LEHAHAJER].
W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie. Podjęta została uchwała o powołaniu komitetu założycielskiego i upoważnienia go do czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia. Wybrano Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję rewizyjną. Na tym zebranie zakończono.

Serdecznie zapraszamy Państwa do polubienia i śledzenia naszego fanpage:

www.facebook.com/zop.lehahayer

Հիմնադիր ժողովի նիստի համառոտ արձանագրություն

2017 թ. հուլիսի 8-ին կայացավ «Լեհաստանի Հայ Համայնք - ԼԵՀԱՀԱՅԵՐ» հասարակական կազմակերպության հիմնադիր ժողովը։ «ԼԵՀԱՀԱՅԵՐ» ՀԿ-ի կանոնադրությունը ընթերցվեց բարձրաձայն, կետ առ կետ քննարկվեց և ըդնունվեց։ Որոշում կայացվեց դիմել դատարան ՀԿ-ն պաշտոնապես գրանցելու համար։ Դրանով անդրանիկ նիստն ավարտվեց։

Հավելյալ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր ֆեյսբուքյան էջը՝

www.facebook.com/zop.lehahayer


WYDARZENIA

Dzięki staraniom naszego stowarzyszenia dzieci mieszkające w Krakowie i w powiecie krakowskim od 2017 roku mogą uczyć się języka ormiańskiego również w Szkole Podstawowej nr 50 im. W. Tetmajera w Krakowie (ul. Katowicka 28). Zajęcia z języka ormiańskiego prowadzone są 3 razy w tygodniu. Jest to normalny przedmiot w szkole, a ocena z przedmiotu jest wliczana do średniej ocen ucznia i jest umieszczana na świadectwie. Na stanowisko nauczyciela języka ormiańskiego została przyjęta dyplomowana nauczycielka Pani mgr Ruzanna Ghardashyan.


ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Մեր կազմակերպության վարած երկարատև բանակցությունների արդյունքում Կրակով քաղաքում և հարակից բնակավայրերում ապրող երեխաները սկսած 2017 թ. հայերեն կարող են սովորել նաև Կրակովի թիվ 50 հիմնական դպրոցում (հասցեն՝ փող. Կատովիցկա 28), որտեղ հայերենը դասավանդվում է շաբաթական 3 անգամ՝ որպես լիարժեք դպրոցական առարկա։ Հայոց լեզու առարկայից ստացած գնահատականը հաշվվում է աշակերտի ընդհանուր տարեկան գնահատականը ամփոփելիս և գրանցվում է աշակերտի ավարտական վկայականում։ Հայոց լեզվի ուսուցչուհին մանկավարժության մագիստրոս Ռուզաննա Ղարդաշյանն է։LEHAHAYER NGO